Dokumenty i opłaty

KOSZTY ZWIĄZANE Z POBYTEM W INTERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie informuje, iż dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 18 zł.

  • Śniadanie – 4,50 zł.
  • Obiad – 9,00 zł.
  • Kolacja – 4,50 zł.

Opłata za zakwaterowanie – 100 zł. miesięcznie

Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym:

NUMERY KONT BANKOWYCH – Bank BNP:

  • Wyżywienie – 14 2030 0045 1110 0000 0185 6530
  • Zakwaterowanie – 35 2030 0045 1110 0000 0185 6540

Wpłaty na konto dokonujemy do 20 dnia poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie tj. na miesiąc wrzesień do 20 sierpnia.

Ważna informacjaw tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. (np. Jan Kowalski, klasa 1 lwa)

Wpłaty na konto dokonujemy do 20 dnia poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie tj. na miesiąc wrzesień do 20 sierpnia.

Podstawa prawna – Ustawa Prawo Oświatowe Art. 107 ust. 8

Podanie o przyjęcie do internatu

Regulamin Internatu ZS w Gościnie znajduje się w Statucie Szkoły

WAŻNE INFORMACJE O PRZYJĘCIU DO INTERNATU

Wymaga się, aby uczniowie przybywający do internatu posiadali:
  1. Własną kołdrę i poduszkę oraz  bieliznę pościelową (poszwa, poszewka, prześcieradło) ,swój koc.
  2. Bieliznę osobistą, piżamę, pantofle, kubek i talerzyk deserowy.
  3. Przybory toaletowe i środki do utrzymania higieny osobistej.
  4. Przybory do czyszczenia obuwia i odzieży.
  5. Środki przeciwbólowe.
RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH STARAJĄCY SIĘ O ZASIŁKI RODZINNE BĘDĄ W OBOWIĄZKU ZAMELDOWANIA SYNA/CÓRKI NA POBYT CZASOWY W INTERNACIE W URZĘDZIE GMINY W GOŚCINIE WSZELKIE
INFORMACJE NA TEN TEMAT ORAZ WYMAGANE DRUKI MELDUNKOWE DOSTĘPNE SĄ U KIEROWNIKA INTERNATU (94 35 121 34)