Archiwum: Grzegorz

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Październik 2021 
 wyżywienie – 255,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Listopad 2021 
 wyżywienie – 252,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Od 18.10.20201 r obiady wydawane są w każdy piątek od godz. 12.30 do godz. 14.00

W dniu 1.11 w poniedziałek internat będzie czynny od godz. 13.00

10.11.2021r środa jest dniem wyjazdowym. Internat należy opuścić do godz. 16.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

5-6.11.2021
19-21.11.2021
26-28.11.2021